Zapožičanie monitoru dychu

Neonatologická klinika poskytuje mamičkám možnosť zapožičať si monitor dychu v rámci služby Nadácie križovatka v projekte „Mamička dýcham“. Naša klinika je sprostredkovateľom tejto služby. Zapožičiavajú sa monitory značky BabySense od výrobcu Hisense ltd. Monitor dychu sa zapožičiava počas pracovných dní v čase od 7:00 hod. do 15:00 hod. V prípade záujmu, treba požiadať sestru, ktorá sa stará o Vášho novorodenca, tá informuje kompetentnú osobu – v našom prípade dokumentačnú sestru, prípadne staničnú sestru. Tá vás následne informuje o podmienkach zapožičania. Najkratšia možná výpožičná doba je 6 mesiacov. V prípade záujmu je možné túto dobu predĺžiť. V tom prípade treba kontaktovať priamo Nadáciu križovatka.
Sumu je možné uhradiť buď šekovou poukážkou alebo prevodom z účtu (internet banking). Nie v hotovosti.

Cenník zapožičania monitoru dychu:

Obdobie zapožičania v mesiacochPoplatok
648,-€
756,-€
864,-€
972,-€
1080,-€
1188,-€
1296,-€

Projekt požičiavania je výhradne pre občanov SR s trvalým pobytom na území SR. Výnimka môže byť uvedená, pokiaľ sa záujemca, ktorý nie je občanom SR preukáže dokumentom o jeho povolenom pobyte na území SR, teda vie udať kontakt/slovenskú adresu do zmluvy. Za monitor musí vyplatiť plnú sumu a to 157 €, z ktorej bude vrátená časť takej sumy, o koľko sa zníži táto suma za dobu zapožičania (napr. po 6 mesiacoch sa vráti čiastka 109 €). Platia tak rovnaké podmienky za dobu zapožičania – minimálne 6 mesiacov a suma 48 €. Pri spisovaní zmluvy je potrebné udať presnú adresu, telefonický kontakt, mail a číslo občianskeho preukazu.
Pri preberaní monitora informujeme o podmienkach vrátenia a základnej obsluhe monitora. Monitory je možné vrátiť poštou (kuriérom) na adresu Nadácie križovatka Bratislava, alebo osobne k nám na Neonatologickú kliniku FN Trenčín na 4. poschodie.
Monitory preberáme počas pracovných dní v čase od 7:00 hod. do 15:00 hod.
Prípadné ďalšie doplnkové informácie môžete nájsť na stránke: www.nadaciakrizovatka.sk