Návštevy

Rodičia nie sú návšteva, sú súčasťou starostlivosti o našich pacientov👼

Návštevy súrodencov a starých rodičov na JIS-ke a Oddelení predčasne narodených novorodencov formou roomig in sú u nás vítané.👪