Prepustenie novorodenca po 48 hodinách

Štandardná dĺžka hospitalizácie zdravého donoseného novorodenca bez rizík je 72 hodín (tj. plné 3 dni), prípadne podľa zdravotného stavu novorodenca aj dlhšie. Po 48 hodinách sa na našej klinike prepúšťajú tzv. “bezrizikoví” novorodenci, ktorí spĺňajú všetky nasledovné podmienky: 

  • zdravý donosený novorodenec, ktorý mal dobrú popôrodnú adaptáciu
  • mamička je druhorodička alebo viacrodička
  • novorodenec má primerané životné funkcie – akcia srdce, dýchanie, močenie, stolica…
  • novorodenec má primeraný príjem stravy – či už sa dojčí (preferované) alebo je kŕmený z nejakého dôvodu z fľaše
  • novorodenec nemá popôrodný hmotnostný úbytok viac ako 10% z pôrodnej hmotnosti
  • novorodenec má primeranú žltačku v čase prepustenia

Ďalšou „podmienkou“ je kontrola novorodenca vo veku  72 – 96 hodín života (tj. zvyčajne na ďalší deň po predčasnom prepustení) na našej Neonatologickej klinike. Vtedy kontrolujeme celkový zdravotný stav novorodenca, novorodeneckú žltačku, hmotnosť a realizujeme Skríning “suchej kvapky krvi” (odber 4 kvapiek krvi na metabolické a iné ochorenia, ktorý je zo zákona povinným skríningovým vyšetrením práve vo veku 72-96 hodín života dieťaťa).