2% z dane

Občianske združenie Novorodenček TN je od roku 2023 registrované Komorou notárov ako prijímateľ 2% z daní. Ako poukázať 2% z Vašich daní Občianskemu združeniu Novorodenček TN:

Fyzická osoba 

  • Ak vám daňové priznanie vystavuje zamestnávateľ: 
  1. Do 15. februára: Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania -v Žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zaškrtnite oddiel VI. ŽIADOSŤ O VYSTAVENIE POTVRDENIA o zaplatení dane na účely § 50 zákona. Zamestnávateľ Vám po zaplatení dane vystaví POTVRDENIE o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.
  2. Zistite si, akej sume zodpovedajú 2% (resp. 3%) z vašich zaplatených daní (3% z vašich daní môžete poukázať v prípade, že ste ako dobrovoľník v uplynulom roku „odpracovali“ aspoň 40 dobrovoľníckych hodín a k daňovému priznaniu o tom priložíte potvrdenia).
  3. Do 30. apríla odovzdajte na Daňový úrad v mieste Vášho bydliska alebo na Neonatologickú kliniku FN Trenčín (ideálne niekoľko dní pred 30.aprílom): POTVRDENIE o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti a VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, kde do kolonky č.12. napíšete sumu Vami zaplatenej dane a do kolonky č.13 napíšete sumu 2% (resp. 3%) zo sumy Vami zaplatenej dane. V oddieli II. vypíšete ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI (čiže údaje OZ Novorodenček TN, viď nižšie).
    Vyhlasenie-2-percenta-2024.pdf
  • Ak si daňové priznanie vypisujte sami:

Do 31. marca odovzdajte na Daňový úrad DAŇOVÉ PRIZNANIE, kde vypíšete oddiel VIII. VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona, kde vypíšete aj údaje o prijímateľovi – čiže údaje OZ Novorodenček TN (viď nižšie). 

Po odovzdaní daňového priznania prevedie daňový úrad do troch mesiacov poukázanú sumu. Ďakujeme!

Potrebné identifikačné údaje Občianskeho združenia Novorodenček TN sú: 
IČO: 53728165
Obchodné meno (Názov): Novorodenček TN

Právnická osoba

Ako právnická osoba (firma) máte viacero možností, ako naložiť s percentami z vašich daní. Potrebné informácie nájdete napríklad na webovej stránke Finančnej správy: https://www.financnasprava.sk/sk/pre-media/novinky/archiv-noviniek/detail-novinky/_ako-dve-percenta-ts/bc