Ďakujeme

 Srdečne ďakujeme všetkým darcom pre OZ Novorodenček TN či už hmotných, finančných alebo akýchkoľvek iných darov! Každú pomoc si ceníme.

 Za finančné dary ďakujeme:

 • združeniu Slovenské duly
 • firme Hipp
 • firme Nestlé
 • organizátorom festivalu GRAPE za zorganizovanie finančnej zbierky a všetkým, ktorí prispeli
 • jednotlivým súkromným osobám, rodičom našich pacientov, nášmu personálu a ich známym, ktorí prispeli či už priamo finančnou čiastkou  alebo svojimi 2% daní

Poďakovanie tiež patrí

 • Firme Phase za Pohovku vo vstupnej hale a na sesterskej izbe – ďakujeme za spríjemnenie prostredia pre rodičov a personál Martin Duras
 • Marcel Veľký a Maroš Malovec – za plagát pre naše OZ
 • Juraj Čičo za Fotografie, ktoré zachytávajú našu prácu
 • Občianskemu združeniu Malíček za kúpu 2 polohovateľných kresiel na klokankovanie
 • firme JURYKO za pomoc pri realizácii tejto webstránky

Z finančných darov sme vďaka Vám:

 • zakúpili nosiče pre novorodencov v 2 veľkostiach pre prematúrnych a donosených novorodencov
 • zakúpili nábytok do zrekonštruovaných častí našej kliniky (konkrétne: poličky, písacie stoly, komody, skrinky, pohovky)
 • hradili poplatky spojené s registráciou OZ
 • pripravili výzdobu a občerstvenie pri príležitosti slávnostného otvorenia Oddelenia predčasne narodených detí a Jednotky intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti novorodenca
 • financovali vzdelávanie lekárov a sestričiek:  Základný kurz Bazálnej stimulácie podľa Prof. Dr. Fröhlicha (2 + 4 účastníci), Kurz funkčnej echokardiografie v neonatológií v Prahe (3 lekári)
 • skrášlili sme priestory zrekonštruovanej JRSN nálepkami a informačným nápisom
 • zakúpili vozíky, ktoré sa používajú na pôrodných sálach, aby mohol byť novorodenec ošetrený priamo pri mamičke
 • zakúpili na mieru vyrobený veľký kancelársky stôl na JRSN, taktiež skrinky na kancelárske potreby a administratívu (za spoluprácu a ochotu ďakujeme firme Trenab)
 • mohli vytlačiť edukatívne materiály pre mamičky, ktoré majú na izbách
 • spopagovali naše občianske združenie vďaka plagátom a letákom