Neonatologická klinika

Náš tím Neonatologickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín: 

  • Primár: MUDr. Zuzana Lendvayová (pediater)
    Lekári: MUDr. Lenka Jurikovičová (pediater, zástupca primára), MUDr. Erika Oríšková (neonatológ), MUDr. Viera Bočáková (neonatológ), MUDr. Viktória Slezáková (pediater, neonatológ),  MUDr. Mária Bačinská (pediater), MUDr. Lenka Jurikovičová (pediater), MUDr. Vidor Nagy (anesteziológ a intenzivista), MUDr. Diana Kretíková (pediater), MUDr. Ivana Grambličková, MUDr. Jasmina Hrebíčková, MUDr. Zuzana Esmaildokht- Mamaghani, MUDr. Zuzana Ďuríková
    MUDr. Daša Žemberová (pediater, t.č. MD), MUDr. Simona Čičová (pediater, pneumológ, t.č. MD), MUDr. Mária Kotláriková (t.č. MD), MUDr. Martina Moncmanová (t.č. MD)
  • Vrchná sestra: Mgr. Lujza Fraňová
    Zdravotné sestry: 42 sestier: 9 s vysokoškolským vzdelaním, 24 špecializovaných v odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii, 4 s kurzom laktačného poradenstva, 4 na skrátený úväzok
  • 8 sanitárok
  • 1 psychologička (v spolupráci s Gynekologicko-pôrodníckou klinikou)

Oddelenie fyziologických novorodencov

Najväčšiu časť kliniky tvorí oddelenie fyziologických novorodencov, čo je štandardná ošetrovacia jednotka poskytujúca bazálnu starostlivosť donoseným novorodencom, ktorí sú hospitalizovaní spolu so svojimi mamičkami systémom rooming-in. Fungujeme v spolupráci s Gynekologicko-pôrodníckou klinikou, na ktorej prácu priamo nadväzujeme. Súčasťou oddelenia sú aj priestory k vykonávaniu skríningových vyšetrení, laktačného poradenstva a administratívna časť kliniky. Na úseku fyziologických novorodencov pracujú tri zdravotné sestry venujúce sa primárne laktačnému poradenstvu, ktoré podporujú a pomáhajú matkám pri dojčení, pracujú podľa medzinárodných štandardov ILCA (International Lactation Consultant Association).
Staničná sestra: Veronika Migašová
Telefón: 032 6566 322

Jednotka  intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti o novorodencov

Na Jednotke intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti zabezpečujeme komplexnú starostlivosť kriticky chorým novorodencom narodených po ukončenom 28. týždni tehotnosti. Ide predovšetkým o nezrelých predčasne narodených novorodencov, novorodencov s  infekčnými ochoreniami, perinatálnou asfyxiou, a inými zdravotnými komplikáciami, ktoré vznikajú v perinatálnom období. Proces starostlivosti zahŕňa kontinuálne sledovanie zdravotného stavu, podporu dýchania, podporu činnosti srdca a obehu, tlmenie bolesti a termomanažment.
Pracovisko disponuje 12 lôžkami, z čoho 2 sú plne izolované, špičkovými ventilátormi a diagnostickými prístrojmi, vrátane sonografu a EEG prístroja. Pracujeme podľa konceptu bazálnej stimulácie a do starostlivosti sa snažíme hneď od začiatku zapájať aj rodičov. Ročne na danom úseku kliniky hospitalizujeme približne 250 pacientov.

Rodičia nie sú návšteva, sú súčasťou starostlivosti o našich pacientov👼
Návštevy súrodencov a starých rodičov na JIS a JRSN a Oddelení predčasne narodených novorodencov formou roomig in sú u nás vítané.👪

Staničná sestra: Mgr. Katarína Staňová
Telefón: 032 6566 323
Lokalizácia: 4. poschodie pavilónu č.2 (pavilón Neonatologickej kliniky a Kliniky pediatrie) (mapa areálu).

Transportná služba
Na našej Neonatologickej klinike (predovšetkým na JRSN/ JISN) sú umiestňovaní aj novorodenci vyžadujúci si intenzívnu starostlivosť zo spádových oblastí našej nemocnice (Považská Bystrica, Myjava, Bojnice). Prevoz týchto detí zabezpečuje naša klinika a služba je dostupná 24 hodín denne.

Oddelenie predčasne narodených novorodencov 

Oddelenie predčasne narodených detí je unikátnym oddelením v slovenskom zdravotníctve. Ide o lôžkové oddelenie, kde sú hospitalizovaní najmä prematúrni novorodenci, prípadne donosení novorodenci s perinatálnou komplikáciou, ktorí predtým vyžadovali intenzívnu starostlivosť. Hospitalizácia prebieha v sprievode matky systémom rooming-in pod dohľadom zdravotníckeho personálu.
Na oddelení je 5 izieb pre novorodencov s mamičkami (10 lôžok), 4 lôžka pre detí bez sprievodu a 4 lôžka pre mamičky, ktoré majú deti hospitalizované ešte na JRSN/ JISN.
Staničná sestra: Bc. Katarína Lisá
Telefón: 032 6566 135

Ambulancia rizikových novorodencov

Ambulancia je špecializovaná pre deti s perinatálnym rizikom. Slúži na odhaľovanie patologických odchýlok v ďalšom vývoji po prepustení z nemocnice. Sledujú sa v nej deti do 1. roku svojho života a deti s pôrodnou hmotnosťou nižšou ako 1500 gramov do 3 rokov veku.

Lekári:  MUDr. Viera Bočáková, MUDr. Viktória Slezáková, MUDr. Mária Bačinská, MUDr. Lenka Jurikovičová, MUDr. Diana Kretíková, MUDr. Erika Oríšková
Sestra: Mgr. Miroslava Tomašovičová
Telefón: 032 6566 231
Lokalizácia: prízemie pavilónu č. 2 (Pavilón Neonatologickej kliniky a Kliniky Pediatrie) https://www.fntn.sk/files/FNTN_mapa.pdf
Ordinačné hodiny:

8:00-12:0012:00-13:0013:00-14:00
PondelokObedová pauzaFyziologickí novorodenci
UtorokRizikoví novorodenciFyziologickí novorodenci
StredaRizikoví novorodenciFyziologickí novorodenci
ŠvtrtokRizikoví novorodenciFyziologickí novorodenci
PiatokFyziologickí novorodenci
Sobota11:00-12:00 kontrola fyziologických novorodencov
Nedeľa